Logo [DA-Group']
 
 
aecor-surma1655255420.png
 

Surma - TAISTELUNKESTÄVYYDEN hallintaan

SURMA tarjoaa kattavan valikoiman huipputason ohjelmistotyökaluja ja konsultaatiopalveluita niin spesifiin analyysiin kuin koko laivan taistelunkestävyyskokonaiskuvan saamiseksi. Palvelut kattavat käytännöllisimmät ja kustannustehokkaimmat haavoittuvuus-analyysit sekä intuitiiviset raportointityökalut.

SURMA CORE on perusta ja kehys kaikille Surma-ohjelmiston analyysimoduuleille. Se tarjoaa nykyaikaisen 3D-ympäristön, jossa suunnittelija voi työskennellä eri skenaarioiden parissa. Virtaviivaistetut ja informatiiviset grafiikat yhdistettynä intuitiivisiin taulukoihin tietojen syöttämistä varten antavat työkalut, joilla voi suunnitella optimaalisen taistelunkestävyyden kaikissa uhkakuvissa.             

 
combat-survivability.png

Kokemuksemme ilma- ja vedenalaisiin räjähdyksiin sekä niihin liittyviin primääri- ja sekundääri-ilmiöihin perustuu pitkäkestoiseen tutkimukseen, kehitykseen sekä ainutlaatuiseen yhteistyöverkostoomme. Voimme näin tarjota asiakkaillemme sopivimmat työkalut sekä asiantuntijapalvelut taistelunkestävyyteen.

 

results-excocet-inside-systems.png

SURMA perustuu FYSIIKKAAN

SURMA-analyysityökalut käyttävät hyvin validoituja fysikaalisia malleja, jotta analyysimme olisivat nopeita ja tarkkoja. Näin taistelunkestävyysanalyysi voidaan integroida iteratiiviseen laivasuunnitteluprosessiin, ja suunnittelijat voivat parantaa ja optimoida suunnittelua ilman myöhempien suunnittelumuutosten aiheuttamia lisäkustannuksia.


SURMA TAIPUU TARPEIDEN MUKAAN

SURMA on kehitty modulaariseksi ohjelmaksi, jossa voi hyödyntää ja käyttää vain tarvitsemiasi työkaluja. Lisäksi  se tarjoaa mahdollisuuden käyttää ulkoisia työkaluja sisäänrakennettujen rajapintojen kautta. Kaikkia SURMA-analyysimoduuleja ja -rajapintoja käytetään ja hallitaan SURMA CORE -alustan kautta.

 

airex1.png

OMINAISUUDET

  • Aluksen suunnittelumallin tuonti ja käyttö
  • Ballistisien suojauksien luonti ja muokkaus
  • Reittien, laitteiden, järjestelmien ja rakenteiden luonti ja muokkaus
  • Uhkaskenaarioiden luominen ja muokkaaminen
  • Analyysien suorittaminen SURMA-analyysimoduuleilla  

Hyödyt

  • Ei tarpeetonta mallintamista
  • Sisäänrakennetut parametrikirjastot
  • Mukautetut parametrit minkä tahansa skenaarion määrittelyyn         
  • Laskenta perustuu fysiikkaan
  • Saumaton integrointi yleisiin työkaluihin ja työnkulkuihin.       
 

 
 

SURMA AnaLYYSIMODUULIT

 

uss-arkansas-shock-trials473483527.jpg

SURMA UNDEX

SURMA UNDEX on erittäin nopea ja automatisoitu fysiikkaan perustuva haavoittuvuuden analysointityökalu, jossa otetaan huomioon paineaallon aiheuttamat rungon vauriot, aluksen rungon globaali shokki ja kaasukuplien pulsaatiosta aiheutuva heräte.

Rungon vauriot arvioidaan käyttämällä kehittynyttä SDOF-mallia, jossa otetaan huomioon paine-aalto sekä kavitaatio.

 

airex3-surma.png

SURMA AIREX

SURMA AIREX on erittäin nopea ja automatisoitu fysiikkaan perustuva haavoittuvuuden analyysityökalu. Se laskee sirpaleiden, räjähdysten ja tulvien aiheuttamat vahingot.      

Rakenteellinen vaste ja järjestelmäviat analysoidaan. Järjestelmien osalta analyysissä otetaan huomioon järjestelmärakenteen redundanssit ja reittiviat.

 

aecor-mgi-v021550825573.png

SURMA MAGNEETTImallinnus

Aluksen ferromagneettiset materiaalit ja osat aiheuttavat poikkeaman alusta ympäröivään maan magneettikenttään. Tätä poikkeamaa kutsutaan aluksen magneettiseksi herätteeksi. Nämä herätteet voidaan havaita esimerkiksi merimiinan magnetometreillä, ja miina voidaan laukaista räjähtämään, kun alus ohittaa sen.

SURMA magneettimallinnus tarjoaa mahdollisuuden erittäin nopeaan staattisten magneettisten lähetteiden analysointiin. Sunnittelua ohjaavia tuloksia saadaan jo suunnittelun alkuvaiheessa.

 
 
 

SURMA Report - The Intuitive and Interactive REPOrting Framework

 

nayttokuva-2021-6-2-kello-104624.png

Analyysin ja arvioinnin ehkä haastavin osa on tulosten esittäminen intuitiivisesti, läpinäkyvästi ja yksiselitteisesti. SURMA Report tarjoaa suunnittelijalle arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää suunnittelun parantamiseen koko prosessin ajan varhaisista luonnoksista aina elinkaaren aikaisiin päivityksiin asti.

LINKITETTY SISÄLTÖ 

SURMA-raportissa hyödynnetään HTML-muotoa perinteisten raportointitapojen haasteiden voittamiseksi. Se sisältää selkeitä, toisiinsa linkitettyjä ja mielekkäitä oivalluksia sekä runsaasti nykyaikaisia interaktiivisia kuvituksia, jotka on suunniteltu osoittamaan ongelma-alueet läpinäkyvällä tavalla.  

SELKEÄ RAKENNE

Raportin keskeinen osa on yhteenvetotaulukko, jossa esitetään kaikki analysoituun skenaarioon kuuluvat tapaukset ja vastaava operatiivinen valmiustaso.    
 

nayttokuva-2021-6-2-kello-104908.png

HEIKKOJEN KOHTIEN LÖYTÄMINEN

SURMA Softwaren avulla voidaan parantaa jo toteutettuun taistelunkestävyysanalysiin perustuvaa suunnittelua perustuen suurelta osin graafisiin esityksiin sekä arvioinnin tuloksia koskeviin lajittelukelpoisiin taulukoihin ja luetteloihin. Hyperlinkit yhdistävät eri kokonaisuudet toisiinsa, esimerkiksi laitteisto on yhdistetty kaikkiin sen sisältämiin komponentteihin. Tuloksia  on helppo katselmoida  ja seurata mallennuksen yksityiskohtia.

Kokonaiskuvan selkeä ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, kun tavoitteena on löytää kehitettäviä kohteita kokonaissuunnittelussa. Tällaisen interaktiivisen ja informatiivisen grafiikan avulla käyttäjä saa nopeasti yleiskuvan analysoidusta skenaariosta.                        

PAPERITON TYÖSKENTELY – 3D  

Suurin ero SURMA-raportin ja perinteisen raportin välillä on luultavasti kolmas ulottuvuus. HTML:n käyttö mahdollistaa perinteisen staattisen raportin ja interaktiivisen 3D-grafiikan yhdistämisen ilman lisäohjelmia.

 

 
 

Interaktiivisen 3D:n avulla suunnittelija voi jopa kävellä aluksen läpi ja nähdä, miksi esimerkiksi tietty rakenteellinen suunnitteluratkaisu saattaa johtaa odottamattomiin vaurioihin, kun se altistuu räjähdyksille. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös 3D-animaation, jossa näytetään, miten vaurio etenee, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

 

 

 

Kiinnostuitko -kuvake

Kiinnostuitko?

Lähetä meille viestiä sales@da-group.fi tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeellamme. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

Ota yhteyttä

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, pysyt ajan tasalla uusista palveluista, teknologiatrendeistä ja tapahtumista.

 
 
 
x