Tiukat standardit täyttäviä ratkaisuja

Valmet Automation Oy:n ohjainkorttiperhe

DA-Designilla on takana pitkä yhteistyö Valmet Automation Oy:n kanssa. Kumppanuus on mahdollistanut uusien, innovatiivisten tuotteiden kehittämisen erilaisiin prosessiteollisuuden tarpeisiin. Yksi viimeisimmistä kehitystyön tuloksista on DA-Designin Valmetille suunnittelema ohjainkorttiperhe kemianteollisuuden prosessien ohjauksessa käytettäviin järjestelmiin.

Ohjainkorttiperheen suunnitteluprosessissa näkyi DA-Designin vahvuus asiakaslähtöisessä ja ennakoivassa ongelmanratkaisussa. Tarkka Valmetin sovellusympäristön tuntemus edesauttoi DA-Designia toteuttamaan asiakkaan tarpeen ja vaatimusten mukaisen ratkaisun tiiviissä aikataulussa.

Ohjainkorttiperheen kehitysprosessia määritteli tiukat standardit. Valmetin tuoteperheen laajentumisen myötä ohjainkorttiperheeltä edellytettiin muun muassa vaativia turvallisuusominaisuuksia. DA-Designin tehtäväksi tuli toteuttaa ratkaisu, joka täytti räjähdysvaarallisten tilojen laitteille asetetut ATEX-määräykset. Tämä edellytti tiivistä yhteistyötä sertifiointilaitoksen kanssa heti prosessin ensi metreiltä lähtien.

Vahva teknologia- ja innovaatio-osaaminen oli ratkaiseva tekijä projektin aikana eteen tulleissa haasteissa, joista merkittävimmät kohdistuivat tuotteen ohjelmistosuunnitteluun. Lopputuloksena asiakkaalle toimitettiin käyttötarkoitukseen räätälöity, ATEX-sertifioitu ohjainkorttiperhe, jonka myötä Valmet saavutti uuden liiketoimintamahdollisuuden.

 
 

Joustavasti räätälöidyt tuotteet
vaativaan käyttöön

Raideliikenteen avoin ohjausjärjestelmä

Asiakkaiden tuotteiden lisäksi DA-Groupilla on joukko omia tuotteita, jotka edustavat erikoisalueidensa korkealuokkaisinta osaamista. Yksi sellaisista on raideliikenteeseen tarkoitettu, avoimeen IP-teknologiaan perustuva järjestelmä, johon on monipuolisesti yhdistettävissä vaunuissa käytettäviä, kuljettajaa sekä matkustajia palvelevia laitteita. DA-Groupin suunnittelemaan ja valmistamaan järjestelmään on mahdollista liittää muun muassa ajoneuvotietokone, kuljettajapaneeli, kamera- ja mainosnäytöt sekä muut informaatiojärjestelmät.

Škoda Transportation Groupin Transtech Oy:n tilaaman järjestelmän kehitys- ja tuotantoprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa tuote on otettu käyttöön useissa HKL:n liikennöimissä ARTIC-mallin raitiovaunuissa.

Yhteistyössä avainasemaan nousi DA-Groupin joustavuus, joka perustuu yhtiön asiakaslähtöiseen ajatteluun. Sen ansiosta DA-Group mahdollisti asiakkaalle markkinoilla ennennäkemättömän ratkaisun ­– asiakkaan kriteerien mukaisen avoimen järjestelmän, johon voi liittää eri valmistajien komponentteja. Tarjolla on ollut käytännössä pääsääntöisesti valmistajien omia suljettuja järjestelmiä.

Järjestelmän avoimuudesta johtuen DA-Groupin suurimmat haasteet olivat lukuisten komponenttien yhteensovittamisessa. Huipputason suunnitteluosaamisen myötä DA-Group löysi haasteisiin optimaalisimmat ratkaisut lopputuloksen laatuvaatimuksista tinkimättä.

 
 

Avaruusteknologian laatutoimija

Laite- sekä järjestelmätoimituksia ESA- ja Airbus-organisaatioille

DA-Group on ansainnut asiakkaiden luottamuksen avaruusteknologian sektorilla menestyksekkäästi toteutetuilla ja teknisesti laadukkailla tuotekehityshankkeilla.

DA-Group on ollut jo pitkään Euroopan avaruusjärjestön ja Airbusin kumppani satelliittijärjestelmien suunnittelussa sekä toteutuksessa. Asiakkaat luottavat hankkeissaan DA-Groupin suunnittelukokemukseen, laadukkaaseen valmistukseen sekä toimitusvarmuuteen. Yhteistyön myötä DA-Groupin avaruusosaaminen näkyy useissa merkittävissä ESA:n satelliittihankkeissa, joista viimeisimpänä on EU:n maapallon tilan kaukokartoitukseen liittyvä Copernicus-ohjelma. ESA vastaa hankkeeseen viidestä satelliitista.

DA-Groupin osuus on rakentaa alijärjestelmiä Sentinel-1 -tutkasatelliitteihin, jotka muodostavat tutkimuskäytössä hyödynnettävää kolmiulotteista kuvaa maapallosta. Satelliittien valmistukseen osallistuu kymmeniä yhtiöitä lukuisista eri maista.

Vähintään seitsemän vuoden mittaisen häiriöttömän toiminnan takaamiseksi ja tarkkojen kuvien tuottamiseksi satelliittijärjestelmille asetetut vaatimukset ovat erittäin tarkasti määriteltyjä. Laitteiden suunnittelu, kokoonpano ja testaus perustuvat Euroopan avaruusjärjestön laatustandardeihin. Saatujen järjestelmäspesifikaatioiden pohjalta DA-Group havainnoi järjestelmän mahdolliset ongelmat ja puutteet sekä luo niihin vahvaan projektituntemukseensa nojaavat, toimivat ratkaisut.

Sentinel-1 A -satelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuussa 2014 ja on toiminut jo neljä vuotta täydellisesti kiertoradalla. Sentinel-1 B -satelliitin laukaisu oli huhtikuussa 2016. Sentinel-1 C ja D -satelliittien alijärjestelmien toimitus ajoittui vuosille 2017-2018.

 
 

Näyttöteknologian kehityksen kärjessä

Testeri Microsoftin näyttöjen omaisuuksien kehittämiseen

DA-Designin teknologiaosaamisella on ollut jo vuosikymmenen ajan tärkeä rooli pitkäaikaisen kumppaninsa Microsoftin tuotekehityksessä. Yhteistyön alussa vielä Nokiana toiminut Microsoft Mobile Oy vastaa tuotteillaan näyttöteknologian nopeaan kehitykseen. Uusien, vielä kehitysvaiheessa olevien näyttöjen ominaisuuksien testaukseen ja vertailuun DA-Desing suunnitteli Microsoftille näyttötesterin. Tarkan testauksen avulla Microsoft voi tarjota kuluttajille aina paremmilla ominaisuuksilla varustettua näyttötekniikkaa.

Testerin kehitystyö on vaatinut kulkemista markkinoille tulevien näyttölaitteiden kehityksen kärjessä. DA-Designin asiantuntijatiimi kehittää jatkuvasti tuotteen ominaisuuksia vastaamaan yhä vaativampien näyttöjen testaustarpeita. Työ edellyttää ennakointi- ja prosessointiosaamista, jotta tuotteen kehityksessä voidaan jo nyt huomioida seuraavan sukupolven näyttöjen ominaisuudet.

Avaintekijänä menestyksekkäässä yhteistyössä on DA-Designin kokonaisvaltainen laitetuntemus. Microsoftin jatkuvasti kehittyvä näyttöteknologia vaatii nopeaa ja tehokasta prosessointia sekä asiakkaan lähtökohdista toteutettua, huippuunsa hiottua teknologista osaamista.

 
 

 
 
 

Hae

 
 

SOME